Blog - Rhan tri: Ein taith maethu, yr alwad ffôn gyntaf yna

Cofnodwyd: Dydd Llun 4th May 2020

Bron i fis ers i ni gael ein cymeradwyo dyma ni’n derbyn ein galwad gyntaf. 

IMG_4692

Yr alwad ffôn gyntaf yna

Am 3pm ar ei ben dyma rywun o’r tîm maethu yn ffonio yn dweud bod 'na hogyn bach angen ein help. Roedd hi’n hanner tymor ag roeddwn i’n canu gyda fy hogan fach 4 oed mewn parti Tywysogesau! Dyma ni’n mynd adref ar unwaith i baratoi, a tair awr yn ddiweddarach roedd cot wedi’i roi at ei gilydd, cadair uchel yn ei le a dyma ni’n disgwyl am gnoc ar y drws. Roedd Babi A wedi bod yn y feithrinfa, felly fe gyrhaeddodd oddeutu 6pm gyda gweithiwr cymdeithasol a gweithiwr cymorth. Heb fynd i fanylion roedd mam angen seibiant, egwyl fach, ac roedden ni’n fwy na hapus i helpu. Dyma Babi A yn cropian ac yn archwilio ein cartref gyda’i lygaid. 30 munud wedi hynny roedden ni’n gofalu amdano. 

Ein plentyn maeth cyntaf

Yn 14 mis oed roedd Babi A yn cropian yn sydyn! Roedd o’n bwyta’n dda ac wedi ymateb yn wych i ni. Doedd o methu siarad ond roedd ei sgiliau cyfathrebu dieiriau yn rhagorol. Datblygodd yr arferion oedd o’i angen yn naturiol (llefrith, cysgu, bwyd ac ati) gan mai dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl roedd fy merch yr oed yna. Roedd cysgu yn her, yn arbennig am ei fod wedi cael annwyd, ond fel teulu dyma ni’n gweithio fel tîm i’w wneud yn brofiad hapus i bawb. Erbyn iddi ddod yn amser i Babi A fynd adref roedden ni gyd wedi cymryd ato’n fawr, wel ar wahân i’r ci! Roedd Babi A yn crychu ei wyneb a smalio ‘chwyrnu’ i ddweud wrtho gadw i ffwrdd - ac roedd ein ci ni’n gwrando, roedd o’n ddoniol gwylio’r ddau a pha mor glyfar oedd Babi A i osod ffiniau ei hun iddo!
Yn wreiddiol roedd Babi A gyda ni am “ychydig o ddyddiau” ond fe drodd hynny yn 6 noson yn y diwedd. Dyma ni’n dysgu o’r profiad cyntaf hwn bod amser yn maethu yn gallu bod fel elastig, mae’r sefyllfa yn newid yn gyson ac mae llawer o bethau na wyddwn amdanyn nhw. Rydym wedi dysgu’n sydyn nad oes yna ffasiwn beth â chael lleoliad ‘nodweddiadol/syml’! Mae pob achos yn unigryw ac felly y dylai hi fod! Mae gofalu am blentyn bach yn fraint.

COVID19

Ym Mawrth 2020 a ninnau ond wedi dechrau ar ein taith maethu dyma’r Coronafeirws yn effeithio pob dim. Ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn gofalu am blentyn ond nid achos bod ein drysau wedi cau i’r syniad. Mae maethu yn dal i ddigwydd yn ystod y cyfnod yma. Mae’r tîm yn parhau i amddiffyn plant a dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud ei gwaith, hyd yn oed os yw hynny o bellter.
Mae rhai prosesau llys wedi’i gohirio ond rydym yn disgwyl galwad unrhyw ddydd. Mae’r pandemig hwn yn newid yn ddyddiol ond fel teulu rydym yn ddigon ffodus i fod adref yn ddiogel trwy’r adeg.

Mae gennym y lle ac mae ein breichiau yn llydan agored i ofalu am eraill ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i baratoi ar gyfer yr alwad ffôn nesaf yna.

Rhan 1

Rhan 2 

Share this blog

Back to Top