Maethu Plant Hŷn 10+

slider_new

Gall plant hyn fod fymryn yn fwy annibynnol a byddant fel arfer yn mynd i’r ysgol yn ystod y dydd. Bydd plant fel arfer yn aros yn eu hysgol gyfredol, oni bai eu bod yn aros gyda chi yn y tymor hir. Weithiau gall ymddygiad plant arwain at waharddiad o’r ysgol, ond mae’n amhrisiadwy gweld presenoldeb ysgol a gallu darllen plentyn yn gwella. 

Mae ein plant deng mlwydd oed yn aml yn gyfrifol am frodyr neu chwiorydd ieuengach, neu'n gyfrifol am eu hunain, ac yn raddol byddant yn dechrau ymddiried ynddoch i wneud pethau iddynt. Er iddynt efallai fod yn hŷn o ran oedran, gallant fod ymhell ar ei hôl o ran eu datblygiad. Yn amlwg, daw plant hŷn â’r her o flynyddoedd yr arddegau a thrafferthion cyfryngau cymdeithasol, bwlio mewn ysgolion, pwysau gan gymheiriaid, ysmygu ac arbrofi gyda diod a chyffuriau.

Mae yna dîm o bobl i’ch cefnogi gyda’r materion hyn.Mae dysgu person ifanc sut i goginio pryd bwyd, gwneud cais am swydd a rheoli eu pres yn bwysig i'w helpu i'w paratoi nhw i fyw'n llwyddiannus ar ben eu hunain. Mae’n talu ar ei ganfed pan fyddwch yn gweld person ifanc ychydig o flynyddoedd wedyn, a’u bod yn gweithio a gyda’u teulu eu hunain.Ni fyddem yn argymell eich bod yn maethu plant 10+, os oes gennych blant ieuengach gartref.

Mae maethu’n gweithio orau pan mai eich plant chi yw’r hynaf, ac yn helpu plant sy’n ieuengach na'u hunain. Gallwch barhau i weithio pan fyddwch yn maethu’r ystod oedran hŷn, ond byddai rhywfaint o hyblygrwydd i fynd â’r plentyn i’r ysgol ac oddi yno, ac i apwyntiadau wir yn helpu.

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top