Maethu babanod

Babies slider

Maethu babanod a phlant oedran cyn ysgol

Gall maethu plant ifanc olygu casglu babi newydd-anedig o’r ysbyty’n aml. Byddwch yna’n cael ymweliadau lu ac apwyntiadau gydag ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol ac ati. Bydd rhai babanod yn dioddef o effeithiau rhieni sydd wedi bod yn yfed neu'n cymryd cyffuriau yn ystod eu beichiogrwydd. Byddwn bob amser yn ceisio ail-ymuno babanod â’u rheini, felly bydd angen i’r baban gael cyswllt rheolaidd â’u teulu. Gall hyn fod hyd at 5 diwrnod yr wythnos a bydd goruchwyliaeth gan staff gwaith cymdeithasol.Ond ar y llaw arall, cewch fwythau gan fabi newydd-anedig a mwynhau eu gwên a'u datblygiad. Byddwch yn cael yr holl gyfarpar y byddwch eu hangen.Bydd babanod yn aml yn aros gyda gofalwr maeth o 6 i 12 mis tra bydd proses y llys yn digwydd.Os mai mabwysiadu yw’r cynllun ar gyfer y babi, byddwch yn cyfarfod y mabwysiadwyr ac yn cyflwyno'r babi'n raddol i'w teulu parhaol. Gadael fynd yw’r darn anodd – ac efallai y byddwch ag ambell i ddeigryn – ond mae cadw mewn cysylltiad a gweld y babi’n hapus gyda’i deulu newydd yn rhoi llawer o fudd. A bydd plentyn arall angen help yn fuan.Ni fyddem yn argymell maethu babanod os oes gennych blant oedran cyn ysgol eich hun gartref, oherwydd lefel y cyfarfodydd ac apwyntiadau sydd eu hangen. Pan fyddwch yn maethu rhai bach, bydd angen i un person fod gartref. Ni fydd plant o dan bum mlwydd oed yn cael eu lleoli gydag unrhyw un sy’n ysmygu.

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top