Pam maethu gyda Sir y Fflint?

team slider

Plant maeth o bob oedran

Mae ein gofalwyr maeth yn edrych ar ôl babis, plant cyn ysgol, oedran cynradd, pobl ifanc yn eu harddegau a gallant gefnogi pobl ifanc tu hwnt i 18 oed.

Hyfforddiant a chymorth lleol

Bydd ein tîm yn eich cynorthwyo bob cam o’r ffordd.  Byddwn yn gofalu amdanoch chi a’ch plant eich hunain. Gallwch hefyd ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd drwy ein rhaglen hyfforddiant.

Gostyngiad o 50% ar dref y cyngor

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnig gostyngiad o 50% ar filiau Treth y Cyngor i ofalwyr maeth awdurdod lleol sy’n maethu gyda ni.

Darperir taliad ac offer

Byddwch yn cael lwfans ‘maethu’ i helpu talu biliau’r cartref. Fel y byddwch yn datblygu’ch gyrfa mewn gofal maeth, byddwch hefyd yn derbyn ‘taliadau am sgiliau’.

Ymunwch a dros 120 o ofalwyr maeth lleol

Cewch eich cefnogi hefyd gan ofalwyr maeth profiadol.

 

Pam maethu gyda'ch Cyngor lleol?

  1. Helpwch plant lleol
  2. Helpwch nhw i aros yn eu hardal leol a'u hysgolion lleol
  3. Mae cymorth a hyfforddiant ar gael ar y stepen drws a thim profiadol wrth law y gallwch ymddiried ynddynt i fod yno bob cam o'r ffordd .

Blog: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng maethu ar gyfer y Cyngor lleol o'i gymharu ag asiantaethau maethu?

Darllenwch ein hadroddiadau archwilio

Foster carer - Lesley and Mark

Enillydd: Gwobrau Rhagoriaeth Maethu 2018

172_foster_pg5_6274

Enillydd: Gwobrau Rhagoriaeth Maethu 2017

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top