Wyddoch chi y gallwch faethu os ydych yn hoyw?

 

 rainbow words cym2

Mae hi'n ddynes ddoniol a gofalgar sy'n gwneud i mi deimlo'n ddiogel. Rydw i'n lwcus iawn i gael byw gyda hi. Os ydych chi'n hoyw, lesbian, deurywiol neu drawsrywiol ac yn meddwl maethu, peidiwch â gadael i unrhyw beth eich atal. Maen nhw wedi gwneud i mi deimlo fy mod yn perthyn yma ac rydw i fel un o'r teulu, sy'n wych achos mae angen i bawb deimlo'n ddiogel ac yn hapus.Unigolyn ifanc, 15 oed

Pan gefais wybod fy mod yn mynd i aros gyda chwpl hoyw roeddwn yn teimlo'n gyffrous a'r unig beth a oedd ar fy meddwl oedd beth fyddai fy ffrindiau yn ei feddwl neu yn ei ddweud ond maen nhw'n gefnogol iawn ac yn dod ymlaen â nhw'n dda iawn. Ni ddylai pobl feirniadu cwpl hoyw, nhw yw'r bobl mwyaf anhygoel a gofalgar erioed. Ni fyddwn yn newid fy amser yno am y byd. Unigolyn ifanc

 

Mae rhai pobl yn meddwl na fydden nhw’n cael maethu am eu bod yn hoyw, nid yw hynny’n wir.  Nid oes unrhyw un o’r plant sydd wedi bod yn ein gofal wedi poeni am hynny o gwbl. Byddem yn argymell i unrhyw un sy’n ystyried y peth i fynd amdani.  Peidiwch â bod ofn na fydd pethau’n gweithio.  Mae’r broses gymeradwyo’n rhoi syniad go dda i chi sut brofiad fydd o ac mae’r tîm yn dod i’ch adnabod ac yn rhoi cefnogaeth dda i chi.  Nid fyddwch byth ar eich pen eich hun.  Rydym wedi bod yn lwcus iawn gyda phob un o’r gweithwyr cymdeithasol yn Sir y Fflint.  Maent yn wych, yn llawn gwybodaeth ac yn gynorthwyol hefyd. Gofalwyr Maeth Sir y fflint

 

logo_cym

 

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top