cyfeillgar i ofalwyr maeth

Fostering Award sliderMae Cyngor Sir y Fflint yn cydnabod bod gweithwyr sy'n maethu plentyn yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i'r gymuned ac i Gyngor Sir y Fflint. Mae Cyngor Sir y Fflint yn awyddus i gefnogi gweithwyr sy'n ddarpar ofalwyr maeth a’r rheiny sydd eisoes yn darparu gofal drwy roi amser i ffwrdd iddyn nhw lle bo angen.

Cyfeillgar i ofalwyr maeth

Gall gweithwyr y Cyngor sy'n gwneud cais i fod yn ofalwyr maeth cymeradwy Cyngor Sir y Fflint dderbyn hyd at 5 niwrnod o absenoldeb gyda thâl (pro rata i weithwyr rhan-amser) i fynychu cyfarfodydd, ymweliadau cartref neu hyfforddiant gorfodol fel rhan o'r broses baratoi ac asesu.

Gall gweithwyr sydd eisoes yn ofalwyr maeth cymeradwy Cyngor Sir y Fflint dderbyn hyd at 5 niwrnod o absenoldeb (pro rata i weithwyr rhan-amser) i fynychu cyfarfodydd, ymweliadau cartref, hyfforddiant neu i ymateb i anghenion y plentyn.

I fynd i'r afael â'r her faethu genedlaethol, ac i geisio annog mwy o weithwyr i ddod yn ofalwyr maeth, mae'r llywodraeth wedi galw ar gyflogwyr i fod yn “ystyriol o rieni maeth”.

Fostering Friendly logo_welsh

 

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top