Eich plant eich hun

Siblings slider

Pan ddechreues i feddwl am faethu, roeddwn am wneud yn siwr bod fy mhlant fy hun yn hapus hefo’r syniad. Mae "Maethu Ifanc" yn rhoi cyfle iddynt fwynhau trip bob gwyliau ysgol i ddweud diolch "  Sue, gofalwyr maeth

Grwp "Young Fosterers"

Rydym yn rhedeg grŵp cefnogi ar gyfer plant rhieni maeth, sy’n cynnig hyfforddiant, cefnogaeth a digwyddiadau llawn hwyl i ddweud diolch yn fawr i’ch plant eich hun.

Stori Leah

Mae Leah, 23, o'r Wyddgrug wedi bod yn rhan o deulu maeth ers 7 blynedd. Dechreuodd ei rhieni faethu pan oedd yn 16 oed ac maent wedi gofalu am 27 o blant at ei gilydd. Mae'n dweud bod y profiad o fod yn rhan o deulu maeth wedi bod un gwirioneddol werthfawr.

Roeddwn yn unig blentyn felly mae maethu wedi bod yn gyfle i mi osod esiampl i blant iau. Mae wedi bod yn gyfle i mi fod yn berson y mae plant yn ei edmygu ac mae hynny, yn ei dro, wedi fy ysbrydoli i fod yn berson gwell, eglurodd. Mae maethu'n brofiad da. Mae'n ddiddorol ac rydych yn dysgu rhywbeth o hyd. Mae'n anhygoel cael y cyfle i greu perthynas â chynifer o bobl ddiddorol o wahanol gefndiroedd. "Doeddwn i ddim yn siŵr i ddechrau, ond rwy'n siŵr bod hynny'n wir yn achos pob plentyn sy'n rhan o deulu maeth, ond os rhowch gyfle iddo, fyddwch chi ddim yn edifarhau.Ychwanegodd Leah, sy'n awr yn byw oddi cartref;Fedra i ddim dychmygu mynd adref heb weld wynebau gwahanol yn fy nghroesawu a'r cynhesrwydd a'r cariad y gall plentyn mewn gofal ei gynnig. Leah

Canllawiau-plant-i-ofal-maeth
  1. Ein hanesion maethu

  2. Eich cwestiynau

  3. Ein tripiau hwyl

15297 10-12 Stepping Stones A4_crop_Page_1

 
Blog

Mae fy nheulu yn maethu, gan B, 16 oed

Blog: 10 ways fostering will affect your own children

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top