Cyfleoedd Hyfforddi

training slider2

Nid yw'r un fath a rhianta eich plant eich hun, oherwydd nid yw eich plant eich hun erioed wedi bod drwy'r trawma hwnnw. Mae angen ymrwymiad i'r plentyn ac ymrwymiad i fynychu hyfforddiant. Helen, Gofalwyr Maeth

Hyffordiant Sgiliau Maethu

Cynhelir hyfforddiant Sgiliau Maethu dros dri diwrnod llawn a byddwn yn trafod rôl y rhiant maeth, y plant, gweithio gyda’n gilydd, diogelwch, ymddygiad a gollwng gafael. Bydd yr hyfforddiant yn eich helpu chi i benderfynu a yw maethu’n addas i chi.

Cyrsiau Gofal Maeth Craidd

Disgwylir i chi fynychu’r cyfres o gyrsiau gofal maeth craidd cyn pen 6 –12 mis ar ôl cael eich cymeradwyo.

Hyffordiant Pellach

Byddwn yn eich annog i fanteisio ar yr hyfforddiant pellach sydd ar gael i ennill cymwysterau diploma a'n cynllun Taliad am Sgiliau.

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top