Lwfans Maethu

Pan fydd plentyn yn byw dan eich gofal, byddwch yn derbyn Iwfans maethu (yr wythnos fesul plentyn) i helpu i dalu am gostau gofalu am y plentyn, megis bwyd, gwres a dillad. Wrth i chi ddatblygu eich gyrfa fel gofalwr maeth, byddwch yn derbyn taliad gofalwr ychwanegol (yr wythnos). Gwneir y taliadau pan fydd plentyn yn byw dan eich gofal. Fe’u telir yn syth i mewn i’ch cyfrif banc.

Blog: Eglurhad o Dâl ar gyfer Gofalwyr Maeth

Ebrill 2020

Iwfans maethu
Oed

0-4 

5-10 

11-15 

16+ 

Lefel 1 £188

£171

£179

£217

Lefel 2 £188 + £65

£171 + £65

£179 + £65

£217 + £65

Lefel 3

£188 + £125

£171 + £125

£179 + £125

£217 + £125

Lefel 4

£188 + £230

£171 + £230

£179 + £230

£217 + £230

arbenigol

£188 + taliad uwch

£171 + taliad uwch

£179 + taliad uwch

£217 + taliad uwch

Pan fydda i'n barod      

£206

A:

Iwfans pen-blwydd (£171 - £217)

Iwfans gwyliau crefyddol (£171 - £217)

Iwfans gwyliau blynyddol (£342 - £435)

 

CYNLLUNIAU MAETHU ARBENIGOL

Mae gofalwr cynllun arbenigol yn derbyn y Iwfans maethu (fesul wythnos fesul plentyn) yn ogystal â thaliad uwch. Nid ydym bellach yn recriwtio i gynlluniau hanesyddol.

Rhieni a'u Plentyn

Dychwelyd ac Atal

EGWYL FER

Mae gofalwyr egwyl fer yn derbyn Iwfans am arhosiad 6 awr, 12 awr neu 24 awr/dros nos, hyd at £48.81 am arhosiad dros nos. 

TRETH AC YSWIRIANT GWLADOL

Fel gofalwr maeth mae angen i chi gofrestru fel gweithiwr hunangyflogedig. Mae gofalwyr maeth yn gymwys i gael eu heithrio’n sylweddol rhag talu treth ac yswiriant gwladol. 

Pa fudd-daliadau fedra i eu cael?

 

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top