Dychmygwch fyd lle mae
Gofalwyr Maeth profiadol...

drosglwyddo'r hyn y maent
wedi'i ddysgu i eraill dros y
blynyddoedd....

Lle mae cefnogaeth i ofalwyr
maeth newydd gan gymheiriaid
ar gael.

A gall blant fynd i aros dros nos
gyda gofalwyr maeth y maent yn
eu hadnabod, heb ormod o
waith papur.

Croeso i
Mockingbird

Mockingbird yw model teulu estynedig o ofal maeth a ddatblygwyd gan y Rhwydwaith Maethu. Gwasanaeth Maethu Sir y Fflint yw'r partner mockingbird cyntaf y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru.
Flintshire Fostering Service is The Fostering Network’s first mockingbird partner in Wales.

 

Beth yw Mockingbird?
Mae'r Model Mockingbird yn ddull arloesol o ofal maeth gan ddefnyddio’r Model Teulu Mockingbird. Mae hwn yn fodel teulu estynedig sydd yn darparu gofal seibiant, cefnogaeth gan gymheiriaid, cynllunio a hyfforddiant rheolaidd ar y cyd, a gweithgareddau cymdeithasol.

<TFN mockingbird diagram_COLOUR_with title>

Mae’r rhaglen Mockingbird wedi seilio ar Fodel Teulu Mockingbird, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan The Mockingbird Society yn America yn 2004.

Mae’r model Mockingbird, a addaswyd gan y Rhwydwaith Maethu, yn fodel lle mae un cartref maeth yn gweithredu fel hwb i ofalwyr gofalwyr yn cynnig arhosiad dros nos wedi’u cynllunio a rhai brys, yn ogystal â chyngor, hyfforddiant a chefnogaeth. Mae’r hwb gofalwyr maeth yn darparu cefnogaeth i oddeutu 6 i 10 o ofalwyr maeth yn eu cymuned. Nod y rhaglen yw gwella sadrwydd lleoliad ar gyfer y plentyn a’r teulu maeth a'u helpu i adeiladu perthynas cryfach.

Gweithiwr Cymdeithasol – Mockingbird

https://www.flintshirefostering.org.uk/cy/Support-training/Mockingbird-supervising-social-worker.aspx

Gofalwyr Maeth Hwb - Mockingbird

https://www.flintshirefostering.org.uk/cy/Could-I-foster/Flintshire-Mockingbird-Hub-Home-Carer.aspx

TFN ENG & WELSH_COLOUR  Mockingbird_Family_Model_logo

Back to Top