Straeon Maethu

Gavin

Stori Gavin

Mae Gavin wedi bod yn maethu ers dros 8 mlynedd. Mae Gavin yn ofalwr sengl, sy’n gofalu am blant 8 i 18 oed.

Flintshire Helen3

Stori Helen

Mae Helen wedi bod yn ofalwr maeth ers 8 mlynedd, gan ofalu am blant o chwe wythnos oed i 16 oed. Mae wedi gofalu am 27 o blant.

Kim slider

Stori Kim

Mae Kim wedi bod yn ofalwr maeth am 18 mlynedd, ei phrofiad maeth cyntaf gyda brawd a chwaer. Ers hynny mae hi’n cofio maethu o leiaf 3 neu fwy o grwpiau o frodyr a chwiorydd.

Blog:

Ein taith maethu - cam wrth cam

Yn 66 mlwydd oed, rwyf bellach yn ofalwr maeth

Mae fy nheulu yn maethu, gan B, 16 oed

Maethu brodyr a chwiorydd

Pwy fyddai yn rhiant maeth yn ystod amser y Nadolig?

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top